Poprzedni
Następny
Wywiad

Poznanie i zidentyfikowanie potrzeb

Inwentaryzacja

Zapoznanie się z istniejącym stanem

Koncept

Układ funkcjonalny

Wizualizacje

Projektowanie graficzne

Detal

Opracowanie techniczne

Finał projektu

Kosztorys, harmonogram

Realizacja

Prace wykończeniowe